JAK URUCHOMIĆ SAMSUNG GALAXY S20 W TRYBIE AWARYJNYM

 

Dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak uruchomić Samsung Galaxy S20 w trybie awaryjnym, nauczymy Cię dwóch różnych sposobów, dzięki czemu możesz bardzo łatwo wprowadzić Samsung Galaxy S20 w trybie awaryjnym. Głównym powodem, dla którego chcesz uruchomić Galaxy S20 w trybie awaryjnym, jest problem z rozwiązywaniem problemów z poszczególnymi aplikacjami i chcesz rozwiązać problemy związane z aplikacjami, które zawieszają się, resetują lub działają wolno. Gdy smartfon jest w trybie awaryjnym, spowoduje to wyłączenie wszystkich usług i aplikacji innych firm, dopóki Galaxy S20 nie zostanie wyłączony z trybu awaryjnego. Poniżej znajduje się przewodnik dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak uruchomić mój Galaxy S20 w trybie awaryjnym.

 

Boot Galaxy S20 w trybie awaryjnym Metoda 1:

1. Wyłącz Galaxy S20

2. Po całkowitym wyłączeniu, włącz Galaxy S20 z powrotem “ON”

3. Podczas uruchamiania Galaxy S20 przytrzymaj przycisk home

4. W lewym dolnym rogu ekranu zobaczysz tryb awaryjny

Boot Galaxy S20 w trybie awaryjnym Metoda 2:

1. Wyłącz Galaxy S20

2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Power/Lock, aż zobaczysz logo “Galaxy S20”

3. Gdy logo się pojawi, natychmiast przytrzymaj przycisk Zmniejszania głośności, zwalniając przycisk zasilania

4. Trzymaj głośność w dół, aż telefon zakończy ponowne uruchomienie

5. Jeśli załadowano pomyślnie, w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się “Tryb awaryjny”.

6. Puścić przycisk Zmniejszania głośności

7. Aby wyjść z “trybu awaryjnego”, naciśnij klawisz Power/Lock, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie

Powyższe instrukcje powinny umożliwiać wejście w “Tryb awaryjny” w Galaxy S20 i Galaxy S20+ Plus. Ten przewodnik powinien również pomóc, gdy chcesz uruchomić Galaxy S20 w trybie awaryjnym, gdy masz problemy z rozwiązywaniem problemów z poszczególnymi aplikacjami i chcesz rozwiązać problemy związane z aplikacjami.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *